Various artists Dukay Barnabás: A mélység színén

BMCCD052 2001

Időtlen pillanatképek a végtelenről - objektumok, amelyek passzívan kínálkoznak megismerésre ... Új dimenziók közt találja magát a hallgató. Mintha megszűnt volna a hagyományos értelemben vett, de bizonyos szempontból még a XX. században is érvényes zenei tér és idő.

Fittler Katalin (Gramofon)


Dukaynál éppen az idő kérdése - a zene autonóm idejéről való lemondás - az, ami utat nyit a katarzis nélküli megtisztulás előtt.

Dolinszky Miklós (Muzsika)


Előadók

Fejérvári János – brácsa (1)
Kárpáti Szilvia – brácsa (1, 7, 11)
Láposi János – brácsa (1, 7, 11)
Ludmány Emil – brácsa (1, 7, 11)
Andó Rajmund – kürt (3)
Buza Vilmos – nagybőgő (3)
Déri György – cselló (3, 11)
Gyöngyössy Zoltán – fuvola (3, 7)
Ittzés Gergely – fuvola (3, 7)
Klenyán Csaba – klarinét (3, 7)
Melis Márta – brácsa (3)
Mérey Anna – hegedű (3, 7, 11)
Rozmán Lajos – klarinét (3, 7)
Soós Péter – kürt (3)
Vámos Marcell – cselló (3, 11)
Winkler Orsolya – hegedű (3, 7)
Bubnó Tamás – ének (5)
Patay Péter – ének (5)
Pechan Kornél – ének (5)
Viszló István – ének (5)
Agnecz Katalin – harmonika (7)
Bujtor Balázs – hegedű (7, 11)
Lakatos György – fagott (7)
Gupcsó Gyöngyvér – ének (9)
Károlyi Katalin – ének (9)
Kiss Edit – ének (9)
Tájler Ildikó – ének (9)
Rohmann Ditta – cselló (11)
Viniczai Éva – hegedű (11)

Amadinda Ütőegyüttes:
Bojtos Károly (13)
Holló Aurél (13)
Rácz Zoltán (13)
Váczi Zoltán (13)


Produkciós adatok

Felvétel: Phoenix Studió
Zenei rendező: Wilheim András
Hangmérnök: Bohus János
Vágás: Vincze Veronika

Borítófotó: Szilágyi Lenke
Rajzok: Dukay Barnabás
Design: Yasar Meral

Producer: Gőz László

Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.


Ajánlók

Berry Witherden - Gramophone (en)

Stephen Johnson - BBC Music Magazine (en)

Szitha Tünde - Muzsika (hu)

Fittler Katalin - Gramofon ***** (hu)

Molnár Szabolcs - Magyar Narancs (hu)

Tóth Péter - Café Momus (hu)

Földes Imre - Parlando (interjú) (hu)


3500 HUF 11 EUR

Dukay Barnabás:

01 Lebegő pára a mélység színén – esti változat – hangszeres motetta négy mélyhegedűre 5:01
02 Szünet 0:11
03 ... mint sziklák között a szél – hangszeres motetta két fuvolára, két klarinétra, két kürtre, két hegedűre, mélyhegedűre, két gordonkára és nagybőgőre 9:53
04 Szünet 0:57
05 Lebegő pára a mélység színén – a hűvös alkonyati áramlatokban – motetta négy tenor hangra 5:08
06 Szünet 0:13
07 A lenyugvó Naphoz – áldozati zene tizenkét szólamra, pontosan nem meghatározott összeállítású együttesre 12:00
08 Szünet 1:27
09 Lebegő pára a mélység színén – esti változat – motetta négy alt hangra 4:57
10 Szünet 0:19
11 Fölizzás a tüzekben – nonett három hegedűre, három mélyhegedűre és három gordonkára 12:11
12 Szünet 0:50
13 Lebegő pára a mélység színén – a kavargó esti szelekben – hangszeres motetta négy marimbára 5:03
Teljes idő 58:10

A születés folyamatát, mint minden más történést a világon, jelek sokasága előzi meg, illetve kíséri. Ezek a jelek rejtve és tömörítve tájékoztatnak a később kibomló élet alakulásáról, lehetőségeiről.

2001-ből visszatekintve a huszadik századra, feltűnő a naptárértelmezés bizonytalansága a századelőn csakúgy, mint a századvégen. Az 1900-as, majd a 2000-es évet egyaránt két évszázadhoz sorolták, különböző érdekeket alapul véve. A hagyományos számolási mód szerint azonban a huszadik század 1901 újév napjától, 2000 szilveszter napjáig tartott.

A földrajztudomány szerelmesei között állítólag hódít a nézet, hogy Európa közepe valahol a balkáni hegyek, a Kárpátok koszorúja és az Alpok keleti végei által határolt medencében található. A tájban rejlő erők a történelem folyamán gyakran késztettek népeket, államalakulatokat vagy kultúrákat arra, vonják meg itt terjeszkedésük határát.

Vajon milyen élet eredhet a mikor s hol említett forrásából?

A kor előrehaladtával többször adódhatnak keresztúthelyzetek az ember kis történetében. Ilyen esetben léptékünket sokszorosan meghaladó energiák söpörnek végig az életen, egyenlő esélyt biztosítva megmaradásra, elmúlásra. A sors kegyelme, ha megjelenik, nemegyszer emberi alakot ölt.

K a r á c s o n y i   L a j o s   zongoratanítása a hangokon keresztül a csönd tartományaiba vezetett. A nála eltöltött évek hozták magukkal az időn túli, már tudatosan átélt felvillanásait.

V ö n ö c z k y   G é z a  a zeneirodalom széleskörű megismerését tette lehetővé. Szemléletében az ellentét mind szembenálló, megsemmisítő, mind egymást kiegészítő, kölcsönösen feltételező értelmezése helyet kapott, a belőlük fakadó következmények magyarázatával együtt.

S z e d ő   D é n e s   finoman, ámde határozottan irányított a láthatalan fény középpontja felé. A Végtelen Szeretet létezéséről mindennapi életéből kaptam megrendítő tapasztalatot.

S i m o n   Z o l t á n   az ősi kultúrák szent zenéjének beavatottjaként kalauzolt a határtalant közvetítő, jórészt egyszólamú, énekes hagyományban. Csodálatos előrelátása máig mértékül szolgál.

Az embereket, az állatokat és az összes többi élőlényt is titokzatos erők vezetik a Hajnal küszöbéhez, olyan szélszerűek, fuvallatfélék, szellemek, nem tudni pontosan. Egy, a messzi múltban keletkezett szöveg nyomán fogalmazva, ha a lélek, a tudás Napja, fölkel a szív egén, elűzi a tudatlanság sötétjét, átjár, fönntart mindent, ragyog s mindent ragyogóvá tesz.

Dukay Barnabás

Kapcsolódó albumok